jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 22 lutego 2023

Otwarcie 15 nowych dróg w Gminie Miejska Górka

Otwarcie 15 nowych dróg w Gminie Miejska Górka - zdjęcie

W poniedziałek 20 lutego nastąpiło oficjalne otwarcie 15 nowych dróg, które w ostatnich miesiącach wybudowano lub wyremontowano przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Inwestycje drogowe kosztowały łącznie 14,5 mln zł,  z czego same dofinansowania wyniosły niemal 9 mln zł. Gmina Miejska Górka dołożyła 5,5 mln zł ze swojego budżetu. Wykonawcami inwestycji były dwie firmy – Strabag sp. z o.o. i Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala.

W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy, radni, sołtysi, radni powiatowi, wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy sołectw, w których powstały nowe drogi. Do Miejskiej Górki przyjechali również zaproszeni goście: Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu, pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, posłanka Katarzyna Sójka, Anna Lis asystentka posłanki do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej oraz asystenci posłów Jana Mosińskiego i Tomasza Ławniczaka. Na wydarzenie zaproszona została również minister Marlena Maląg, która nie mogła wziąć udziału w uroczystości, gdyż w Warszawie zatrzymały ją obowiązki związane z wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie.

Pierwsza część spotkania odbyła się u zbiegu ulic Spacerowej i Kalinowej. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, gdyż każda z tych dróg była dofinansowana z innego funduszu.

Najpierw dokonano przecięcia wstęgi, która symbolicznie otwierała powstałe w zeszłym roku drogi w gminie. Następnie, ojciec Otton z klasztoru na Goruszkach poświęcił nowe ulice.

Kolejna część uroczystości odbyła się już w hali widowiskowo-sportowej. Tam głos wzięli zaproszeni goście. Burmistrz Miejskiej Górki przedstawił  informacje dotyczące poszczególnych inwestycji. W sumie w gminie Miejska Górka udało się wybudować lub przebudować 15 dróg o łącznej długości 4 kilometrów, czternaście ze wsparciem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz jedną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z nowych dróg mogą korzystać mieszkańcy Konar, Gostkowa, Dąbrowy oraz Miejskiej Górki na ulicach: Zacisze, Spacerowej, części ulicy Niepodległości, Kwiatowej, Łąkowej, Tęczowej, Poprzecznej, Kalinowej, Wierzbowej i Południowej.

Podczas uroczystości, wręczono samorządowcom promesy na kolejne środki uzyskane przez gminy Pakosław, Miejska Górka oraz Powiat Rawicki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.