jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 23 kwietnia 2024

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce kadencji 2018-2024

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce kadencji 2018-2024  - zdjęcie

Na uroczystej sesji Rada Miejska w Miejskiej Górce podsumowała kończącą się kadencję. Ostatnie posiedzenie odbyło się w piątek, 19 kwietnia 2024 r.

Podczas sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:

a.  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2024 -2035,

b.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2024,

c.  emisji obligacji Gminy Miejska Górka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pod koniec posiedzenia, sesja kończąca kadencję rady, przybrała zdecydowanie inny charakter niż te, z którymi mieliśmy do czynienia do tej pory.

Po przyjęciu zaplanowanych uchwał burmistrz Karol Skrzypczak i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński uhonorowali wszystkich tych, którzy w trakcie tej kadencji przyczynili się do rozwoju gminy, wręczając radnym i sołtysom podziękowania oraz symboliczne upominki. Radnym, którzy nie zasiądą już w radzie, zostały wręczone także bukiety kwiatów.

Burmistrz dziękując radnym i sołtysom  za współpracę, podkreślił ich zaangażowanie i merytoryczną pracę podczas całej tej kadencji. Był to bardzo dobrze wykorzystany czas, podczas którego wspólnie udało się zrealizować szereg znaczących inwestycji, mających ogromnie znaczenie dla wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Sesję zakończyło wręczenie bukietu kwiatów na ręce burmistrza Karola Skrzypczaka przez radne obecnej kadencji, w podziękowaniu za dobrą i zgodną współpracę.