jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Miejska Górka – historia

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów: Mariana Rapiora, Henryka Hejduckiego, Muzeum Ziemi Rawickiej oraz archiwum Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

Właściciel zachowuje wyłączne prawo do zezwalania na wykorzystanie i przetwarzanie zamieszczonych w galerii pocztówek i zdjęć przez osoby trzecie. Nie zastosowanie się do niniejszego zapisu stanowi złamanie przepisu art. 46 ustawy o prawach autorskich.