jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa 2013 r.

Wyróżnienie dla Roszkowa – 2013 rok

Sołectwo Roszkowo otrzymało wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w ramach projektu „Aktywnie dla dobra wspólnego” ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Jego celem było promowanie najlepszych i najciekawszych projektów finansowanych w sołectwach, w ramach funduszu sołeckiego oraz wyróżnienie najbardziej aktywnych mieszkańców terenów wiejskich, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Roszkowo wystartowało z projektem pn. „Roszkowo nie zamula- szlamowanie stawu wiejskiego”. Konkurs podzielony został na dwie kategorie: najciekawszy projekt i najaktywniejszy mieszkaniec wsi. Jury pod uwagę brało przede wszystkim: oddziaływanie projektu na poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa, ich zaangażowanie w realizację projektu, jego długofalowe oddziaływanie czy wpływ na integrację społeczności lokalnej.

Wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Fundusz sołecki-najlepsza inicjatywa” odbyło się 26 maja br. w Domu Pielgrzyma „Arka” w Licheniu. Nagrodę dla Roszkowa odebrał wyróżniony w konkursie sołtys, Mirosław Śmierzchała, w towarzystwie sekretarza gminy, Adama Bandury.