jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa 2016 r.

Nagroda za aktywność dla pani Teresy Skrzypczak i dla najaktywniejszego sołectwa Piaski-Zalesie.

Dnia 3 lipca 2016 r. w Licheniu, podczas konferencji „Wiejska Polska”, nagrodzono najlepsze inicjatywy w ramach funduszu sołeckiego oraz doceniono zaangażowanie najaktywniejszych mieszkańców sołectw.

Czwarta edycja konkursu „Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa" przy współpracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wyłoniła zwycięzców.

Wysokie II miejsce przypadło w udziale sołectwu Piaski-Zalesie za projekt pn.: „Zwiastun wiosny – niezapominajka”. Jako dowód szczególnego uznania efektów aktywności mieszkańców z rąk pana Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego pani sołtys Teresa Skrzypczak odebrała dyplom oraz nagrody rzeczowe.

Wyłoniono również zwycięzców w kategorii najaktywniejszy mieszkaniec wsi, w którym Teresa Skrzypczak, sołtys sołectwa Piaski-Zalesie zajęła II miejsce.

Konkurs sprzyja aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw zmierzających do rozwoju swoich małych ojczyzn, podejmowania współpracy, lokalnego dialogu i  krzewienia społeczeństwa obywatelskiego na wsi.  Daje również szansę prezentacji przykładów inicjatyw i aktywności mieszkańców, którzy w sposób bezinteresowny podejmują się działań rozwijających aktywność lokalną, poprawiają wizerunek swoich wsi, rozbudowują poczucie własnej wartości i dumy z miejscowości w której mieszkają.