jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Charakterystyka

Miejska Górka to gmina miejsko-wiejska, położona w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zamieszkuje ją ok 9,5 tys. osób. Centralne położenie w powiecie rawickim, prosty dojazd drogami krajową i wojewódzką, klasztor oo. Franciszkanów na Goruszkach, najstarszy wiatrak „Koźlak” w tej okolicy i jedyny w Wielkopolsce kompleks boisk baseballowych niewątpliwie podnoszą jej atrakcyjność.

Gmina zajmuje powierzchnię 103,6 km², należy do niej 17 wsi sołeckich. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne, co podkreślają dwie drogi: droga krajowa nr 36 oraz droga wojewódzka Rawicz-Poznań.

Zdecydowaną większość obszaru gminy (około 88%) stanowią użytki rolne, toteż jej rozwój w dużej mierze związany jest z rolnictwem. Gospodarka rolna obejmuje głównie produkcję roślinną, a także zwierzęcą, w której dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Coraz większą dynamikę wykazują sfery usług i wytwórczości. Jest ona rezultatem rozwoju infrastruktury technicznej i tworzenia sprzyjających warunków dla powstawania i działalności firm produkcyjnych oraz usługowych.

Doskonale zorganizowana jest na terenie gminy opieka lekarska, którą zapewniają mieszkańcom dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Istniejące zabytki świadczą o ciekawej historii gminy i miasteczka. Do najcenniejszych należą: barokowy, poreformacki zespół klasztorny na Goruszkach z 1742 r.,  wiatrak „Koźlak” z 1696 roku - najstarszy z wiatraków w tej okolicy, kościół parafialny pw. św. Klemensa z Zakrzewie z XVIII w., kościół parafialny pw. św. Jakuba w Sobiałkowie z XVII w., neobarokowy pałac w Dłoni z 1910 roku.

Liczące ponad 3,2 tys. mieszkańców miasto Miejska Górka leży w dolinie rzeki Dąbrocznej, która jest dopływem Baryczy. 

Miejska Górka to centrum życia gospodarczego, a także społeczno-kulturalnego gminy. Aktywną działalność prowadzi Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, który jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowo – rekreacyjnych. Do najważniejszych z nich należą: Piknik Rodzinny, impreza: "Na sportowo z Janem Pawłem II", "Bieg Górków" czy konkursy plastyczne „Na wykonanie Pisanki Wielkanocnej" i "Szopki Bożonarodzeniowej".

Tym, co wyróżnia gminę Miejska Górka, jest przybierająca różne formy aktywność społeczności lokalnej. Przejawia się ona w działalności stowarzyszeń, klubów i organizacji, obejmującej różne dziedziny życia społecznego.

Do niezwykle prężnie rozwijającej się dziedziny życia społecznego gminy zalicza się sport. W 2019 r. została oddana do użytku hala widowiskowo - sportowa w Miejskiej Górce. Znajduje się w niej sala sportowa o długości 44 m i szerokości 24 m, z pełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa oraz trybunami na 204 miejsca siedzące. 

W Klubie Sportowym SPARTA działa sekcja piłki nożnej. Składa się ona z sześciu drużyn: seniorów, juniorów młodszych, trampkarzy, młodzików, orlików i żaków. Klub posiada salę sportową z zapleczem socjalnym oraz boiska do gry w piłkę nożną. Ze względu na dobre warunki i odpowiednie wyposażenie w sprzęt do treningów, miejskogórecki obiekt sportowy zyskał w ostatnich latach charakter ośrodka szkoleniowego dla piłkarskiej młodzieży.

Sporymi osiągnięciami poszczycić się może Towarzystwo Sympatyków Baseballu DEMONY. Miejskogóreccy baseballiści zdobyli wiele medali w Mistrzostwach Polski, a także pucharów i nagród w turniejach krajowych i zagranicznych. Mają w swoich szeregach reprezentantów kraju. W 2009 roku drużyna seniorów wywalczyła tytuł Mistrza Polski. TSB dysponuje nowoczesnym boiskiem baseballowym z trzema płytami do rozgrywania meczów, na którym odbywają się turnieje o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W środowisku sportowym gminy działają również: Uczniowski Klub Sportowy JU-JITSU i JUDO (zajęcia prowadzą w nim sportowcy, mający w swoim dorobku tytuły i medale zdobywane w Mistrzostwach Świata, Pucharze Europy i Mistrzostwach Polski), Młodzieżowy Klub Szachowo-Warcabowy PAT, Towarzystwo Turystyczne TRAMP czy Klub Sportowy MXMG. Ten ostatni powstał z inicjatywy młodych ludzi, którzy preferują sporty ekstremalne, ale uprawiane w bezpiecznych warunkach.

Miejscem atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym w Miejskiej Górce jest stadion Klubu Sportowego SPARTA, wielofunkcyjny obiekt sportowy ORLIK 2012  (w jego skład wchodzi: boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, boisko do koszykówki i kort tenisowy), nowoczesne boisko baseballowe Towarzystwa Sympatyków Baseballu DEMONY, plac zabaw dla dzieci oraz punkt gastronomiczny przygotowany do organizowania imprez plenerowych. Oprócz tego w Miejskiej Górce wybudowany został skatepark oraz drugi kort tenisowy.

Kompleks sportowo - rekreacyjny położony jest nad zbiornikiem wodnym „Balaton”. Akwen znajduje się na skraju miasteczka, wśród zieleni, z przylegającym do niego stadionem sportowym. To miejsce wypoczynku i rekreacji chętnie odwiedzane przez mieszkańców Miejskiej Górki i okolicznych gmin. Nad Balatonem odbywają się cykliczne imprezy gminne, na co dzień zbiornik wykorzystywany jest również przez wędkarzy.