jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Dane kontaktowe

Prezes
Anna Hejducka

Adres
ul. Szkolna 1
63-910 Miejska Górka

Kontakt
tel. (065) 547- 48- 61
e-mail: sdion@op.pl

Powstało w 1997 roku, w 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowym celem jego działalności jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy SDiON w miejskogóreckiej szkole podstawowej powstały klasy integracyjne i klasa specjalna. Od grudnia 2004 r. stowarzyszenie prowadzi w Miejskiej Górce Warsztaty Terapii Zajęciowej, które liczą 55 uczestników. Do dyspozycji jest 11 pracowni – m.in.: techniczna, ogrodnicza, gospodarcza, artystyczna, witrażu, społeczna czy dziewiarsko-tkacka. Warsztaty ukierunkowane są na działalność rehabilitacji społeczno – zawodowej. Przygotowują podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu oraz na rynku pracy. Specjalizacją warsztatów są przede wszystkim wyroby rękodzielnicze oraz uprawa warzyw i owoców.

Stowarzyszenie pozyskuje środki na działalność z 1%, z dotacji pozyskanych w ramach realizowanych projektów od m.in. Powiat Rawicki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewody Wielkopolskiego, PFRON, ministerstw, jak również w ramach otrzymanego wsparcia finansowego i rzeczowego  z Gminy Miejska Górka oraz od prywatnych darczyńców.