jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Konkurs "Sołtyska - Liderka" 2014 r.

Teresa Skrzypczak najlepszą sołtyską w Wielkopolsce!

Teresa Skrzypczak sołtyska wsi Piaski zdobyła główną nagrodę w konkursie „Sołtyska-Liderka”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Poznaniu.

Jego celem było wyróżnienie najciekawszych i najbardziej oryginalnych przedsięwzięć, podejmowanych przez kobiety-sołtyski, które przyczyniają się do budowy społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich, integrują mieszkańców i zmieniają wizerunek wielkopolskiej wsi.

Ocenie podlegały kroniki w formie papierowej, prowadzone w danym sołectwie, dokumentujące wszystkie wydarzenia, osiągnięcia i przedsięwzięcia podejmowane z inicjatywy wielkopolskich Sołtysek.

Zwycięska kronika Teresy Skrzypczak, sołtyski wsi Piaski jest prowadzona już od 1900 roku. Zawiera wiele dokumentów i fotografii, pochodzących z rodzinnych kronik mieszkańców Piasków, stanowiących wartość historyczną i kulturową wsi. Dyplom za przygotowanie kroniki odebrała także Monika Szydłowska, sołtyska drugiej miejskogóreckiej wsi- Topólki.

Wręczenie nagród odbyło się w środę 26 listopada 2014 r. w Poznaniu, podczas konferencji pn.: „Kobieca Wielkopolska Obywatelska".