jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej

Dyrektor: Marek Stach

Tel.: (65) 54 74 181

Działalność kulturalna w mieście prowadzona jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, który jest samorządową instytucją kultury.

Celem statutowym OKSiAL jest upowszechnianie i chronienie kultury, jak również pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do współtworzenia jej wartości oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jedną z form działalności instytucji jest edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przy OKSiAL powstały sekcje i koła umożliwiające rozwijanie umiejętności w zakresie muzyki, śpiewu, tańca, plastyki i innych dziedzin. Ośrodek Kultury prowadzi zespoły śpiewacze „Pod Klonem”, „Góreczanki” i „Włościanie” oraz Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego. Działają przy nim zespół taneczny "Perfekt" i koło plastyczne. Poza tym instytucja oferuje naukę gry na gitarze i pianinie. W jej siedzibie odbywają się próby Orkiestry Dętej Miejska Górka. 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowo – rekreacyjnych. Nieustannym powodzeiem cieszą się: "Na Sportowo z Janem Pawłem II", Piknik Rodzinny, Bieg Górków, a także konkursy plastyczne: „Na wykonanie Pisanki Wielkanocnej" i "Szopki Bożonarodzeniowej".

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców, nie tylko naszej gminy, wzbudzają też nowe przedsięwzięcia, do których należą projekty „Koncertowa zima w Miejskiej Górce" oraz inne, związane głównie z kultywowaniem tradycji, obrzędów i zwyczajów.

Od 1992 r. OKSiAL wydaje czasopismo lokalne, które do końca 2018 r. nosiło nazwę "Wiadomości Miejskogóreckie", a od stycznia 2019 r. ukazuje się pod tytułem "Kronika Gminy Miejska Górka".

Ośrodek Kultury współpracuje z licznymi organizacjami działającymi w miejskogóreckiej gminie. Należą do nich między innymi: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka, Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego Wieku 45+, Klub Seniora oraz czternaście kół gospodyń wiejskich.

Warto dodać, że OKSiAL zarządza obiektami sportowymi funkcjonującymi na terenie gminy. Są to: kompleks boisk ORLIK znajdujący się w pobliżu siedziby instytucji oraz boisko wielofunkcyjne położone przy Zespole Szkół. Poza tym w mieście udostępnia 2 korty tenisowe i skatepark. Pod opieką instytucji są także boiska wielofunkcyjne w Konarach i Dłoni. Ośrodek Kultury jest również administratorem ośmiu placów zabaw.