jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miejskiej Górce

     

INNE WAŻNE TELEFONY I ADRESY W PROFILAKTYCE PRZEMOCY

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie

Niebieska linia,  tel. 800 12 00 02

całodobowy bezpłatny telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

 w poniedziałki od 18.00-22.00 -komunikacja w jęz.angielskim

we wtorki w godz. 18.00-22.00 w jęz. rosyjskim

poradnia z wykorzystaniem komunikatora Skype dla (pogotowia niebieska linia)

strona internetowa www.niebieskalinia.info oraz baza danych placówek do których mogą być kierowane osoby doświadczające przemocy