jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy Miejska Górka
Powierzchnia 103,6 km2
Użytki rolne 7908 ha
Lasy i grunty leśne 18,83 ha
Grunty orne 7064 ha
Sady 61,40 ha
Łąki i pastwiska 580,80 ha
Liczba gospodarstw rolnych 916
Budżet Gminy Miejska Górka na 2020 rok
Dochody 51 405 857,80 zł
Wydatki 51 405 857,80 zł
Liczba mieszkańców gminy Miejska Górka (Stan na 31 grudnia 2021 roku)
Miasto Miejska Górka 3125
Liczba mieszkańców wszystkich wsi z terenu gminy 5952 
Liczba wszystkich mieszkańców gminy Miejska Górka 9077
Liczba mieszkańców wsi (Stan na 31 grudnia 2021 roku)
Annopol 0
Dąbrowa 416
Dłoń 579
Gostkowo 369
Jagodnia 7
Karolinki 248
Kołaczkowice 284
Konary 1166
Melanowo 34
Niemarzyn 397
Oczkowice 233
Piaski 146
Roszkowo 259
Roszkówko 137
Rozstępniewo 226
Rzyczkowo 125
Sobiałkowo 824
Topólka 57
Woszczkowo 105
Zakrzewo 272
Zalesie 20
Zmysłowo 48
RAZEM 5952
Mienie komunalne (Stan na 2020 rok)
Świetlice wiejskie 11
Zbiorniki wodne 17
Obiekty sportowe (bez obiektów znajduących się na terenie szkół):  
Stadion wielofunkcyjny piłkarsko-lekkoatletyczny 1
Boisko piłkarskie pełnowymiarowe 2
Boisko piłkarskie niepełnowymiarowe 3
Boisko baseballowe i softballowe pełnowymiarowe 1
Boisko do koszykówki 1
Boisko do piłki siatkowej pełnowymiarowe 1
Skatepark 1
Boisko uniwersalne - wielozadaniowe 2
Hala widowiskowo - sportowa  1
Kort tenisowy otwarty 2
Siłownia zewnętrzna 1

 Przedszkola, szkoły oraz uczniowie w Gminie Miejska Górka. (Stan na rok szkolny 2020/2021)

Liczba przedszkoli 4

W tym:

 • Przedszkole w Miejskiej Górce (samodzielny podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Konarach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Przedszkole w Dłoni wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Niepubliczne przedszkole"TUPTUP" (podmiot prowadzony przez osobę fizyczną)
 
Liczba szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi 3

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (oddziały przedszkolne, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie ( oddział przedszkolny, podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia (oddziały przedszkolne - dodatkowe uzupełnienie sieci oddziałów przedszkolnych). Podmiot prowadzony przez Edukacyjnny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, gdzie członkiem związku jest Gmina Miejska Górka. W oddziałach przedszkolnych pobierają wychowanie przedszkolne dzieci z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko i Rozstępniewo).
 
Liczba szkół podstawowych 5

W tym:

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Sobiałkowie (podmiot prowadzony przez gminę),
 • Szkoła Podstawowa w Konarach wchodząca w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Konarach (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Szkoła Podstawowa w Dłoni wchodząca w skład Zespołu Szkół w Dłoni (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Szkoła Podstawowa w Nieparcie, Niepart 45, 63-840 Krobia (dodatkowe uzupełnienie sieci szkół podstawowych). Podmiot prowadzony przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, gdzie członkiem związku jest Gmina Miejska Górka. W szkole pobierają naukę uczniowie z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo)
 
Liczba szkół ponadpodstawowych (w których przejściowo w związku z reformą ustroju szkolnego funkcjonują klasy na podbudowie gimnazjum 3

W tym:

 • Liceum Ogólnokształcące w Miejskiej Górce wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Miejskiej Górce wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia w Miejskiej Górce wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce (podmiot prowadzony przez gminę).
 
Liczba przedszkolaków (przedszkola + oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych + oddział przedszkolny w Nieparcie dzieci z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo) 358
Liczba uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8 + uczniowie szkoły w Nieparcie z miejscowości Gostkowo, Zmysłowo, Roszkówko, Rozstępniewo) 832
   
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Miejskiej Górce (klasy na podbudowie szkoły podstawowej + klasy na podbudowie gimnazjum) 141
Liczba uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Miejskiej Górce (klasy na podbudowie szkoły podstawowej + klasy na podbudowie gimnazjum) 196
Liczba uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Miejskiej Górce 54
Liczba wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych  391