jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Przedszkole w Miejskiej Górce

Dane kontaktowe
Przedszkole w Miejskiej Górce
ul.Ignacego Paderewskiego 26
63-910 Miejska Górka
tel. (65) 547 44 53
e-mail:przedszkole@miejskagorka.eu

strona internetowa: 
www.przedszkole.miejska-gorka.pl

Dyrektor Przedszkola w Miejskiej Górce -
Mirella Drabik