jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Pomniki przyrody

Na podstawie ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody ochroną prawną jako pomniki przyrody objęto następujące drzewa:

Nr wg ww. rozporządzenia Lokalizacja Charakterystyka
187 Konary (obok przedszkola) lipa drobnolistna o obwodzie 375cm, wys.20m.
315 Piaski (park) dąb szypułkowy o obwodzie 356cm, wys. 20m.
316 Piaski (park) dąb szypułkowy o obwodzie 400cm, wys. 25m.
317 Piaski (park) dąb szypułkowy o obwodzie 352cm, wys. 28m.
318 Piaski (park) dąb szypułkowy o obwodzie 400cm, wys. 20m.