jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Dobruška (Czechy)

PAŃSTWO: Czechy

POŁOŻENIE: miasto w kraju hradeckim

POWIERZCHNIA: 34,43 km2

Wiadomości o mieście:

miasto powstało w miejscu pierwotnej osady targowej Lesztna. Najbardziej charakterystyczną budowlą jest wysoka wieża miejscowego ratusza, zbudowana w II połowie XVI stulecia. W Dobrušce można także znaleźć dom odrodziciela narodu F. L. Heka.

Nad miasteczkiem znajduje się przepiękny kościółek św. Ducha, pierwotne gotycki, potem przebudowany w stylu renesansowym. Do charakterstycznych budynków należy też odbudowany w stylu barokowym, (pierwotnie gotycki) kościół Panny Marii z roku 1350.

Zakres współpracy:

  • bezpośrednia wymiana kontaktów i doświadczeń z zakresu działalności samorządowej,
  • współpraca w dziedzinie kultury, polegająca na organizowaniu koncertów i wymianie grup artystycznych,
  • współorganizowanie imprez sportowych z udziałem lokalnych klubów, stowarzyszeń i sekcji,
  • wspieranie wzajemnych kontaktów przedstawicieli środowisk gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji samorządowych,
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć np.: targów gospodarczych, wystaw, seminariów, wymiany twórców i specjalistów. 

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ PRZEZ STAROSTĘ DOBRUšKI PETRA TOJNARA I BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI KAROLA SKRZYPCZAKA WRZESIEŃ 2008