jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej

Dane kontaktowe

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Jana Pawła II 6,
63-910 Miejska Górka

Kontakt
tel. (0-65) 54 74 181
tel. /fax  (0-65) 54 74 216
e-mail - kultura@miejska-gorka.pl 
www - www.osrodekkultury.info

Działalność kulturalna w mieście prowadzona jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, który jest samorządową instytucją kultury.

Celem statutowym OKSiAL jest upowszechnianie i chronienie kultury, jak również pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do współtworzenia jej wartości oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Jedną z form działalności instytucji jest edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych.

Przy OKSiAL powstały sekcje i koła umożliwiające rozwijanie umiejętności w zakresie muzyki, śpiewu, tańca, plastyki i innych dziedzin. Ośrodek Kultury prowadzi zespoły śpiewacze „Pod Klonem”, „Góreczanki” i „Włościanie”, Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego i chór „Halina”.  Działają przy nim zespół taneczny "Perfekt" i koło plastyczne „Trzy kolory”. Najmłodszą sekcją jest grupa rekonstrukcyjna „Żarno”, prezentująca działanie starych urządzeń rolniczych i gospodarskich. Poza tym instytucja oferuje naukę gry na gitarze i pianinie. W jej siedzibie odbywają się próby Orkiestry Dętej Miejska Górka. 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej jest organizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowo – rekreacyjnych. Niektóre   zainaugurowane zostały przed laty i cieszą się nieustannym powodzeniem. Wśród nich warto wymienić: „Dni Miejskiej Górki” Koncert „Jesień z Muzyką, imprezę „Na sportowo z Janem Pawłem II, Rowerowy Rajd Niepodległości, a także „Przegląd Małych Form Teatralnych" czy konkursy - piosenki „Śpiewam bo lubię" oraz plastyczne „Na wykonanie Pisanki Wielkanocnej i Szopki Bożonarodzeniowej".

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców, nie tylko naszej gminy, wzbudzają też nowe przedsięwzięcia,  do których należą projekty „Koncertowa zima w Miejskiej Górce" oraz inne, związane głównie z kultywowaniem tradycji, obrzędów i zwyczajów.

Od 1992 r. OKSiAL wydaje, będące miesięcznikiem, czasopismo lokalne „Wiadomości Miejskogóreckie”.

Ośrodek Kultury współpracuje z licznymi organizacjami działającymi w miejskogóreckiej gminie. Należą do nich między innymi: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Miejska Górka, Stowarzyszenie Uniwersytet Drugiego Wieku 45+, Klub Seniora, Stowarzyszenie ŻYJMY Z HUMOREM oraz czternaście kół gospodyń wiejskich.

Warto dodać, że OKSiAL zarządza obiektami sportowymi funkcjonującymi na terenie gminy. Są to: kompleks boisk ORLIK znajdujący się w pobliżu siedziby instytucji oraz boisko wielofunkcyjne położone przy Zespole Szkół. Poza tym w mieście udostępnia 2 korty tenisowe i skatepark. Pod opieką instytucji są także boiska wielofunkcyjne w Konarach i Dłoni. Ośrodek Kultury jest również administratorem ośmiu placów zabaw.