jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Klub Sportowy MXMG

Dane kontaktowe

Adres
ul. Jana Pawła II 6
63-910 Miejska Górka

Kontakt
Tel.: 721 017 388
e-mail: klubmxmg@gmail.com

Klub Sportowy MXMG powstał z inicjatywy młodych ludzi, którzy preferują sporty ekstremalne, ale uprawiane w bezpiecznych warunkach. Klub został wpisany 28 września 2012 roku do Ewidencji Klubów Sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Rawickiego pod numerem 19.

Głównymi celami Klubu są: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej, kształtowanie postaw kibica i zawodnika, promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu, tworzenie infrastruktury przeznaczonej do uprawiania sportów związanych z pojazdami jednośladowymi.

Do największego, dotychczasowego sukcesu Klubu należy wybudowanie toru motocrossowego na byłym wysypisku śmieci w Sobiałkowie. Było to możliwe dzięki ogromnej pracy samych zawodników.

To konsekwencja w realizowaniu zadania sprawiła, że już w październiku 2012 roku można było zorganizować pokaz jazdy motocrossem. Oficjalne otwarcie toru odbyło się w 2015 roku.