jakość powietrza dofinansowanie fundusz

Ábrahámhegy (Węgry)

PAŃSTWO:  Węgry

POŁOŻENIE:  miejscowość położona jest w malowniczej dolinie, od północy otoczona górami, a od strony południowej jeziorem Balaton.

POWIERZCHNIA: 14,88 km²

Wiadomości o mieście:

Nazwa Ábrahámhegy (Góra Abrahama) pochodzi od nazwy góry strzegącej wsi. Pierwsza pisemna wzmianka pochodzi z 1082 r., gdy Turcy najechali zbrojnie i zniszczyli wieś, a po kolejnym najeździe zajęli tereny sąsiednich wiosek. Dynamiczny rozwój gminy nastąpił po 1920 r. Wówczas powstała stacja wraz z dworcem kolejowym. Niepodległość Ábrahámhegy  uzyskała w 1990 r. Malownicze położenie oraz jezioro Balaton z jego piaszczystymi plażami stanowią o atrakcyjności Ábrahámhegy. Miejscowość ta zaliczana jest do jednej z najpiękniejszych na północnym wybrzeżu. Jest tu wiele ciekawych zabytków i miejsc, które są dostępne dla zwiedzających. Nad centrum gminy góruje wieża widokowa, znajdująca się na Górze Bökk, skąd podziwiać można otaczającą panoramę. Warto odwiedzić kościół  St. Władysława, czy kościół im. Filep Jakub zbudowany w 1614 roku w stylu barokowym, czy kaplicę St. Iwana, zbudowaną w 1757 r.

Zakres współpracy:

  • wymiana doświadczeń i kontaktów z zakresu działalności samorządowej,
  • rozwój wielopłaszczyznowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzinie oświaty, kultury, turystyki, gospodarki, innowacyjności i administracji gminnej.
  • wymiana doświadczeń w zakresie oświaty, a także współpraca w kwestiach związanych z przygotowaniem i promowaniem wzajemnych wizyt dzieci i młodzieży.
  • poznanie historii, tradycji oraz kultury obydwu społeczeństw, sprzyjających organizacji wystaw, warsztatów, plenerów i innych imprez kulturalnych oraz artystycznych.
  • współdziałanie między grupami, organizacjami społecznymi, instytucjami i podmiotami gospodarczymi na gruncie sportowym i turystycznym.

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ PRZEZ BURMISTRZA ÁBRAHÁMHEGY VELLA FERENC ZSOLT I BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI KAROLA SKRZYPCZAKA 19 CZERWCA 2015 R.