jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 28 kwietnia 2021

.

. - zdjęcie

Wychodzimy naprzeciw właścicielom nieruchomości, którzy borykają się z problemem braku możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Teraz mogą składać wnioski na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. To duży krok w poprawie jakości naszego życia, a co najważniejsze ważny projekt prośrodowiskowy.

Dotację celową w wysokości 80% wartości oczyszczalni (maksymalnie 10 000 zł) może uzyskać właściciel położonej na terenie gminy Miejska Górka nieruchomości:

dla której nie ma możliwości przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji,
która znajduje się w miejscowości, gdzie nie jest planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce. Można je otrzymać w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni, uchwała i regulamin (stanowiący załącznik do uchwały) znajdują się w załączeniu.