jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 23 grudnia 2022

Zakończono budowę i modernizację dróg w Gminie Miejska Górka

Zakończono budowę i modernizację dróg w Gminie Miejska Górka - zdjęcie

Zakończono budowę i modernizację dróg w ramach projektu realizowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
Gmina odebrała dziś prace z uwagami, dotyczącymi ul. Poprzecznej. W protokole odbioru ze względu na obecnie panujące warunki pogodowe ustalono termin naprawienia usterek do końca kwietnia 2022 r.
Była to największa inwestycja drogowa w historii gminy. Jej koszt to ponad 12 mln zł z czego 8,075 mln pochodzi z dofinansowania.
Łączna długość wybudowanych dróg wyniosła 3,6 km. W ramach zadania wybudowano nową nawierzchnię:
 - z kostki brukowej na ulicach: Tęczowej, Południowej, Kalinowej, Wierzbowej, Łąkowej, Kwiatowej, Poprzecznej w Miejskiej Górce oraz łącznik „Zapłocia” z wsią w Konarach.
 - z asfaltu: część ul. Zacisze, część ul. Spacerowej oraz część ul. Niepodległości w Miejskiej Górce, ul. Ogrodowa w Dąbrowie, w Konarach „Zapłocie” i w Gostkowie drogę gminną, do której wjazd znajduje się przy weterynarii.
W ramach zadania wybudowano także oświetlenie na całej długości ul. Tęczowej w Miejskiej Górce, ul. Ogrodowej w Dąbrowie oraz brakujące odcinki na ul. Spacerowej i ul. Zacisze w Miejskiej Górce.
Wybudowano też kanalizację deszczową na ul. Kalinowej, Wierzbowej, Tęczowej i Południowej w Miejskiej Górce oraz na
ul. Ogrodowej w Dąbrowie.
Wykonawcami robót były dwie firmy: Strabag Sp. zo.o. z Pruszkowa oraz Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztofa Rogali.