jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 19 lutego 2024

Wniosek "Cyberbezpieczna Gmina Miejska Górka" rozpatrzony pozytywnie!

Wniosek

Logo

Wniosek złożony przez naszą gminę na realizację projektu – „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Górka” został rozpatrzony pozytywnie!

Wartość projektu wyniesie 730 416,00 zł.

Celem projektu jest poprawa realizacji usług publicznych, poprzez zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce i pięciu jednostkach podległych (CUW, OPS, Przedszkole Miejska Górka, Zespół Szkół w Dłoni, Zespół Szkół w Miejskiej Górce), w szczególności poprzez:

  • wzmocnienie odporności na incydenty i cyberzagrożenia oraz zdolności reagowania na nie,
  • zwiększenie świadomości i kompetencji pracowników poprzez pozyskanie wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • wprowadzenie dobrych praktyk umożliwiających lepszą ochronę ich informacji.

W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy bardzo dużą dynamikę wzrostu liczby ataków i incydentów w obszarze cyberbezpieczeństwa. Podjęte w projekcie działania będą prowadzić do skutecznego zapobiegania i reagowania na wszelkie zagrożenia oraz niwelowania ryzyka naruszenia bezpieczeństwa informacji, szczególnie w zakresie danych jakimi dysponuje Gmina.

Środki przeznaczone zostaną m.in. na: zakup nowoczesnego sprzętu oraz specjalistycznego oprogramowania, audyty bezpieczeństwa, opracowanie dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, czy szkolenia pracowników z cyberbezpieczeństwa.

Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na  Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.