jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 22 lutego 2024

W Gostkowie podpisano umowę na budowę hali sportowej

W Gostkowie podpisano umowę na budowę hali sportowej - zdjęcie

Wczoraj Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart, który tworzą gminy: Miejska Górka i Krobia, zawarł umowę na budowę hali sportowej wraz z zapleczem w Gostkowie.

Umowa podpisana została przez burmistrzów obu gmin, Karola Skrzypczaka i Łukasza Kubiaka, przy kontrasygnacie głównej księgowej związku - Moniki Szwałek. Wykonawcą zadania, wybranym w drodze przetargu, została firma WIL BUD Huberta Kowalskiego z Kobylina na kwotę 4 mln 178 tys. zł.

W ramach zadania powstanie hala o wymiarach 24 m x 44 m, z polem gry o nawierzchni z trawy sztucznej 20 m x 40 m, wraz z zapleczem. Obiekt będzie służył dzieciom w czasie zajęć szkolnych. Po godzinach lekcyjnych będą mogli z niego również korzystać mieszkańcy okolicznych wiosek.

Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart, pozyskał na to zadanie łącznie 5 mln zł. Środki udało się zdobyć z dwóch promes, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Otrzymana kwota dofinansowania jest wyższa od najtańszej oferty złożonej w przetargu, w związku z czym, nadwyżkę związek zamierza przeznaczyć na zagospodarowanie terenu wokół hali sportowej.

Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Gostkowie. Udział w nim wzięli: dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieparcie Lucyna Grzesiak, radna Rady Miejskiej w Miejskiej Górce Barbara Walkowiak oraz radna okręgu Niepart-Gogolewo Genowefa Skrobała, sołtyska Gostkowa Justyna Andrzejewska i sołtyska Niepartu Dorota Forecka, naczelnicy wydziałów inwestycyjnych obu urzędów: Piotr Poprawa i Marcin Krzyżostaniak, a także dzieci, które w tym dniu na świetlicy uczestniczyły w zajęciach feryjnych.