jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 31 maja 2023

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - zdjęcie

Informujemy, że w terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r. w Gminie Miejska Górka prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla dzieci, które z różnych przyczyn nie brały udziału w naborze w terminie podstawowym.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie tylko w podmiotach oświatowych, które dysponują wolnymi miejscami, a są to:

1.          Przedszkole w Konarach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konarach,

2.          Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górce.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób elektroniczny i będzie odbywała się z wykorzystaniem aplikacji „Nabór do przedszkoli” firmy VULCAN. Takie rozwiązanie usprawni cały proces naboru.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji VULCAN. Dostęp do systemu naborowego (adres strony kandydata):

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/miejskagorka/News