jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 14 października 2022

Otwarcie nowych dróg i przejść dla pieszych

Otwarcie nowych dróg i przejść dla pieszych - zdjęcie

W środę 12 października odbyło się oficjalne, uroczyste otwarcie nowo wybudowanych pięciu dróg oraz trzech przejść dla pieszych w naszej gminie. Wydarzenie zorganizowano na ulicy Podgórnej w Miejskiej Górce. Wzięli w nim udział burmistrz Karol Skrzypczak, radni, sołtysi, radni powiatowi, burmistrz Jutrosina, wójt Pakosławia oraz przedstawiciele wykonawców - firm Strabag, SKM DRÓG. Symbolicznego poświęcenia nowej drogi dokonał proboszcz miejscowej parafii - ksiądz Piotr Świerczyński.

Zaproszeni zostali także Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński oraz posłowie - Jan Dziedziczak i Tomasz Ławniczak, którym wcześniejsze zobowiązania nie pozwoliły na wzięcie udziału w uroczystości. Posła Dziedziczaka reprezentowała Ewa Rosik, dyrektor jego biura, która przekazała gratulacje burmistrzowi. Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odczytał natomiast list gratulacyjny przesłany przez wojewodę.
W hali widowiskowo-sportowej zgromadzeni goście mogli obejrzeć wystawę wielkoformatowych zdjęć, przedstawiających wszystkie wykonane inwestycje.

Łącznie wartość inwestycji drogowych realizowanych w tym roku w gminie szacowana jest na kwotę około 20 mln zł. 

W toku jest budowa lub modernizacja 14 kolejnych odcinków. Wkrótce nasza gmina będzie składać wnioski na kolejne.

Poniżej przedstawiamy opis i szczegółowe parametry powstałych dróg i przejść dla pieszych:

1. Budowa przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Dąbrowie

wartość zadania : 182.742,65 zł brutto

dofinansowanie: 129.989,22 zł

Wykonawca: SKM DRÓG Sp. z o. o.

Słupia Kapitulna 147a, 63-900 Rawicz

Parametry odbieranego przejścia:

- długość chodnika: lewa strona - 0,033 km, prawa strona: 0,200 km

- powierzchnia chodnika:  329,00 m2

- powierzchnia zjazdów/wyjazdów:   181,60  m2

- oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych: 1 kpl.

- oświetlenie przejścia dla pieszych: 1 kpl.

 

2. Budowa przejścia dla pieszych przy placu zabaw na ulicy Bema w Miejskiej Górce

wartość zadania: 258.223,76 zł brutto

dofinansowanie: 183.677,60 zł

Wykonawca: SKM DRÓG Sp. z o. o.

Słupia Kapitulna 147a, 63-900 Rawicz,

Parametry odbieranego przejścia:

- długość chodnika: lewa strona - 0,200 km, prawa strona: 0,123 km

- powierzchnia chodnika: 741,150 m2

- powierzchnia zjazdów/wyjazdów:  262,480  m2

- oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych: 1 kpl.

- oświetlenie przejścia dla pieszych: 1 kpl.

 

3.  Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Bema z ulicą Górków w Miejskiej Górce

wartość zadania: 269.075,06 zł brutto

dofinansowanie: 200.000,00 zł

Wykonawca: SKM DRÓG Sp. z o. o.

Słupia Kapitulna 147a, 63-900 Rawicz,

Parametry odbieranego przejścia:

- długość chodnika: lewa strona - 0,200 km, prawa strona: 0,200 km

- powierzchnia chodnika:  932,97 m2

- powierzchnia zjazdów/wyjazdów: 254,26  m2

- oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych: 1 kpl.

- oświetlenie przejścia dla pieszych: 1 kpl.

 

4. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Zacisze w Miejskiej Górce

wartość zadania: 286 063,31 zł brutto

dofinansowanie: 193.403,20 zł

Wykonawca: SKM DRÓG Sp. z o. o.

Słupia Kapitulna 147a, 63-900 Rawicz,

Parametry odbieranego przejścia:

- długość chodnika: lewa strona: 0,076 km, prawa strona: 0,076 km

- powierzchnia chodnika:  311,14 m2

- wyniesione przejście dla pieszych: 1 kpl.

- oświetlenie przejścia dla pieszych: 1 kpl

 

5. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w Sobiałkowie

wartość zadania: 344.653,08 zł brutto

dofinansowanie: 200.000,00 zł

Wykonawca: Marek Żurek

Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”,

ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz,

Parametry odbieranego przejścia:

- długość chodnika: lewa strona - 0,200 km, prawa strona: 0,200 km

- powierzchnia chodnika:  697,00 m2

- powierzchnia zjazdów/wyjazdów:   252,25  m2

- oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych: 1 kpl.

- oświetlenie przejścia dla pieszych: 1 kpl.

- wyniesione przejście dla pieszych: 52,8 m2

 

6. Budowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Podgórna

wartość zadania: 1.524.472,43 zł brutto

dofinansowanie: 1.067.115,84 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

Parametry odbieranej drogi:

- długość odcinka przebudowywanej drogi: 0,349 km (od 0+000 do 0+349,28 km),

- długość chodnika: lewa strona - 0,192 km

- długość drogi pieszo - rowerowej – 0,358 km

- przekrój jezdni: 1x2, klasa: D, szerokość jezdni: 3,00 m

- odwodnienie- kolektor kanalizacji deszczowej: lewa strona- 0,157 km; 

   prawa strona- 0,255 km

- powierzchnia masy bitumicznej: 2.212,60 m2

- powierzchnia chodnika:  238,44 m2

- powierzchnia ciągu pieszo - rowerowego:  789,70 m2

- powierzchnia zjazdów/wyjazdów:  404,09 m2

- skrzyżowania: dwa z drogą powiatową

- oznakowania aktywne na przejściu dla pieszych – 2 szt.          

 

7. Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej w Konarach

wartość zadania: 1.966.992,30 zł brutto

dofinansowanie:  1.353.218,36 zł

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Parzniewska 10

 05-800 Pruszków

Parametry odbieranej drogi:

- długość odcinka przebudowywanej drogi: 0,990 km (od 0+000 do 0+989,93 km),

- długość odcinka remontowanej drogi: 0,466 km (od 0+989,93 do 1+456,41 km),

- długoś drogi łącznie: 1,456 km

- długość chodnika (lewa i prawa strona) : 312,00 m

- przekrój jezdni: 1x2, klasa: D, szerokość jezdni: od 2,50 do 3,50 m

- powierzchnia masy bitumicznej (jezdni): 7560,03 m2

- powierzchnia chodnika: 565,70 m2

- powierzchnia zjazdów/wyjazdów/wyspy:  368,32 m2

- skrzyżowanie z jedną drogą powiatową

- oznakowania aktywne na przejściu dla pieszych – 1 szt.

- wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości- 1 szt.

 

8. Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ul. Dworcowa

wartość zadania: 574.080,11 zł brutto

dofinansowanie: 401.835,93 zł

Wykonawca: Konsorcjum firm:

Lider: Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”, ul. Gajowa 1, 63-900 Rawicz, Partner: Tomasz Żurek „TOMŻUR”, ul. Wiatraczna 11a,
63-900 Rawicz

Parametry odbieranej drogi:

- długość odcinka przebudowywanej drogi: 0,274 km (od 0+000 do 0+273,75 km),

- długość chodnika: lewa strona - 0,274 km, prawa strona: 0,274 km

- przekrój jezdni: 1x2, klasa: L, szerokość jezdni: 3,50 m

- powierzchnia masy bitumicznej: 1.814,28 m2

- powierzchnia chodnika:  805,36 m2

- powierzchnia zjazdów/wyjazdów:  351,41 m2

- skrzyżowania: jedno z drogą powiatową oraz jedno z drogą krajową,

- jedno oznakowanie aktywne na przejściu dla pieszych