jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 23 grudnia 2022

Od nowego roku zmiany w segregacji odpadów!

Od nowego roku zmiany w segregacji odpadów! - zdjęcie

Od 1 stycznia 2023 roku na terenie gmin będących członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego POPIÓŁ podobnie jak papier, plastik i szkło stanowić będzie osobną kategorię śmieci.  Mieszkańcy nieruchomości popiół z palenisk domowych powinni gromadzić w pojemnikach szarych, które otrzymają od firm odbierających odpady. 

Druga zmiana dotyczy szkła, które od nowego roku, mieszkańcy gromadzić będą w zielonych workach/pojemnikach bez konieczności rozdzielania go na bezbarwne i kolorowe. Uwaga – białe worki będą wykorzystywane do wyczerpania zapasów.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia KZGRL, właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zadeklarowali sposób ogrzewania na paliwo stałe, w większości do końca grudnia, a najpóźniej do Kkońca stycznia 2023 r. otrzymają bezpłatnie pojemniki do gromadzenia popiołu.

Do końca stycznia obowiązywać będzie okres przejściowy na wdrożenie powyższych zmian.

W Miejskiej Górce pojemniki dostarczone będą bezpośrednio do nieruchomości.

W pozostałych wsiach w Gminie Miejska Górka pojemniki należy odbierać u sołtysów.

Istnieje też możliwość odbioru we własnym zakresie: pojemniki będą dostępne w Lesznie przy ul. Saperskiej 23 oraz na Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu.

Co jeśli, ktoś nie otrzyma pojemnika, a na jego nieruchomości powstaje popiół?

W pierwszej kolejności, pojemnik otrzymają nieruchomości będące w ewidencji CEEB. Jeśli najpóźniej do końca stycznia, ktoś nie otrzyma pojemnika, a na jego nieruchomości powstaje popiół, należy zgłosić to do firmy odbierającej odpady, telefonicznie.

Zgłoszenie braku pojemnika należy kierować do Miejskiego Zakładu Oczyszczania – tel.: 65 5299096.