jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 16 lipca 2021

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny program "Czyste Powietrze"

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny program

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest dla osób fizycznych, będących właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

  • Dofinansowanie można uzyskać na:
    wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku
  •  Ile ?
    dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
  • Realizacja programu Priorytetowego Czyste Powietrze: od początku trwania programu do dnia 30.09.2022r. na terenie gminy miejska Górka złożono 113 wniosków, zrealizowano 36 przedsięwzięć, sumaryczna kwota wypłaconych dotacji to 723 868,68 zł.

W Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, w pokoju nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-11:00 działa Gminny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny programu "Czyste Powietrze”. Można w nim skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku.
➡ Jeśli posiadasz profil zaufany, wniosek możesz również złożyć on-line, na rządowym portalu gov.pl, bez wychodzenia z domu.
➡ Urzędnicy przekazywać będą wnioski mieszkańców o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także pomagać w poprawnym wypełnianiu wniosku, kompletowaniu wymaganych załączników oraz poprawnym rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
➡ Przed wizytą w urzędzie zalecany jest kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania.
➡ Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 65 322 48 44.
Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie: Czyste Powietrze