jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 01 lutego 2024

Gmina Miejska Górka z tytułem Lidera Powiatu Rawickiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich

Gmina Miejska Górka z tytułem Lidera Powiatu Rawickiego w kategorii gmin miejsko-wiejskich - zdjęcie

30 stycznia 2024 r., burmistrz gminy Miejska Górka, Karol Skrzypczak wziął udział w gali, poświęconej ogłoszeniu wyników rankingu gmin Województwa Wielkopolskiego, opracowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej za lata 2020-2023. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Patronat Honorowy nad opracowaniem rankingu objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Wojewoda Wielkopolski.

Podczas wydarzenia, burmistrz odebrał dyplom dla gminy Miejska Górka za zajęcie 1. miejsca w Powiecie Rawickim, w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Ocenie poddane były wszystkie gminy Województwa Wielkopolskiego z wyłączeniem 4 miast na prawach powiatu, a więc łącznie 222 samorządy.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych.

Za zebranie i zestawienie wyników odpowiadał Urząd Statystyczny, który był partnerem merytorycznym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej przy sporządzaniu rankingu. W opracowaniu oceniano 16 wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych. Czołówkę rankingu stanowią gminy, które „sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe”.

Gminy nagradzane były w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, wyróżniono także najlepsze gminy poszczególnych powiatów.

Niezależnie od powyższych kategorii wykonano także zestawienie obejmujące wszystkie gminy, spośród których wyłoniono trzech Liderów Województwa Wielkopolskiego.

Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie internetowej: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej