jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 30 maja 2023

Budowa kanalizacji w Roszkówku zakończona

Budowa kanalizacji w Roszkówku zakończona - zdjęcie

W ubiegłym tygodniu zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Roszkówku, wykonano też sieć wodociągową, łączącą tę miejscowość z Roszkowem. Połączenie to pozwoli zasilić mieszkańców Roszkowa wodą z Miejskiej Górki (do tej pory miejscowość ta pobierała wodę z ujęcia w Ziemlinie).

W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną grawitacyjną oraz tłoczną o łącznej długości 3,5 km, dwie przepompownie ścieków, a także 1,3 km sieci wodociągowej. Wykonano także 28 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Wartość całkowita wyniosła ponad 1,7 mln, z czego 600 tys. stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla miejscowości popegeerowskich, a 740 tys. z uzupełnienia subwencji ogólnej, przeznaczonej na budowę kanalizacji sanitarnej.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESPOL Marek Wesoły ze Strzelec Wielkich w gminie Piaski.

Nowa nawierzchnia asfaltowa powstała na odcinku drogi, gdzie odbywały się prace związane z budową kanalizacji. Na fragmencie od pałacu do ostatniej zabudowy (w kierunku Miejskiej Górki) wykopy prowadzono na poboczu drogi, wobec czego nie było podstaw do wykonania tam nowej nawierzchni.

Mimo tego gmina Miejska Górka zleciła opracowanie dokumentacji projektowej dla tego odcinka drogi. Projekt przewidywał będzie budowę nowej nawierzchni wraz z chodnikiem od skrzyżowania znajdującego się przy pałacu, do ostatniej posesji prowadzącej w kierunku Miejskiej Górki.