jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 14 marca 2023

Badania ankietowe - marzec 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Państwa gminy realizowane jest badanie Uczenie się osób dorosłych (UD).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu: https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/ oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .

Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41