Opublikowano 19 sierpnia 2020

Zmarł Tadeusz Błochowiak, działacz sportowy i społeczny

Zmarł Tadeusz Błochowiak, działacz sportowy i społeczny - zdjęcie

W niedzielę, 16 sierpnia 2020r., w wieku 70 lat, po ciężkiej chorobie zmarł emerytowany pracownik Urzędu Miejskiego i Prezes Klubu Sportowego Sparta – Tadeusz Błochowiak. Niemalże całe Jego życie związane było z Miejską Górką. W urzędzie pracował od 1973r., zajmując się międz innymi inwestycjami. W latach 1990 – 1998 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla. Największą Jego pasją była działalność społeczna, sport i klub Sparta, któremu prezesował w latach 1985 – 2020. Na kilka lat przed emeryturą przeszedł z urzędu do Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej i nadal udzielał się na niwie społecznej i sportowej, łącząc pasję z pracą zawodową. Trudno wymienić wszystkie działania ś.p. Tadeusza Błochowiaka, wielkiego propagatora i animatora sportu w naszej gminie. Znamy Jego zaangażowanie w organizację lub współorganizację różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w środowisku.

Był człowiekiem niezwykłym, życzliwym, z energią i wielkim uśmiechem, lubił rozmawiać z ludźmi, współpracować z dziećmi i młodzieżą. Miał ciekawe inicjatywy, które wcielał w życie. W znaczącym stopniu wpłynął na kształt miejscowego sportu i kultury.

W 2013r. w uznaniu zasług dla rozwoju Gminy otrzymał statuetkę „Zasłużony dla Gminy Miejska Górka”. Miał również wiele innych odznaczeń.

Żegnamy ś.p. Tadeusza Błochowiaka, ale nasza pamięć o Nim pozostanie. Zachowamy w pamięci Człowieka pracowitego, szczerego, otwartego, o łagodnym usposobieniu. 

Rodzinie Zmarłego – Szanownej Małżonce, Dzieciom, Wnukom, Rodzeństwu, a także całej Społeczności Sparty, składam szczere wyrazy współczucia.

Karol Skrzypczak – Burmistrz Miejskiej Górki