Opublikowano 03 października 2018

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach - zdjęcie

W drugiej połowie sierpnia br. rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach oraz wodociągu, łączącego tę wieś z Dłonią.

Projekt obejmuje wykonanie 1,7 km kolektorów grawitacyjnych, 2,8 km rurociągów ciśnieniowych, 75 przyłączy kanalizacyjnych i dwóch przepompowni ścieków oraz ponad 4,5 km sieci wodociągowej.

Budowa łącznika wodociągowego, który przebiegać będzie przez Melanowo, umożliwi zasilenie tej miejscowości w wodę z ujęcia należącego do spółki Wodociągi Gminne w Pakosławiu. Obecnie mieszkańcy korzystają z ujęcia będącego własnością Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 Gmina zdecydowała się na wybudowanie łącznika wodociągowego, który pozwoli zasilić w wodę miejscowości obsługiwane obecnie z ujęcia w Konarach. Korzystają z niego nie tylko właściciele miejscowych posesji, ale także mieszkańcy Topólki, Piasków, Oczkowic i Kołaczkowic. Jest ono mocno eksploatowane, zwłaszcza w okresie letnim, zaszła więc konieczność wykonania dodatkowego zasilania wymienionych miejscowości z ujęcia w Rogożewie, posiadającego znaczne rezerwy wody i dużą wydajność.

Przetarg na realizację inwestycji wygrała  spółka EKO – KAN – GAZ z miejscowości Karski koło Ostrowa Wlkp. Zaoferowała ona wykonanie inwestycji za nieco ponad 3,2 mln zł.

Roboty kanalizacyjne w Kołaczkowicach wykonawca zapoczątkował w drodze wiodącej na cmentarz, obecnie prace realizowane są w drodze powiatowej. Zadanie ma być zrealizowane do końca maja przyszłego roku. Na budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu miejskogórecka gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych.