jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 05 sierpnia 2021

Zaproszenie na spotkanie z Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące ASF

Zaproszenie na spotkanie z Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące ASF  - zdjęcie

W dniu 6 sierpnia br. (piątek) o godz. 11.00 w Hali Widowiskowo Sportowej w Miejskiej Górce odbędzie się spotkanie z Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawiczu, tematem spotkania będzie Afrykański Pomór Świń.
Zapraszamy wszystkich hodowców trzody chlewnej z terenu Gminy Miejska Górka.

Poniżej przekazujemy kilka istotnych informacji związanych z ASF

Informacje dla hodowców trzody chlewnej z: Jagodni, Karolinek, Miejskiej Górki, Roszkowa, Roszkówka, Rozstępniewa, Zakrzewa i Zmysłowa. (Miejscowości ujęte w Rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu rawickiego, gostyńskiego i leszczyńskiego).

Po 30 dniach od dezynfekcji w miejscu wystąpienia ogniska ASF rozpocznie się pobieranie krwi we wszystkich gospodarstwach, znajdujących się w obszarze zagrożonym, do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w celu zniesienia zakazów i nakazów zawartych w Rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego. Po uzyskaniu ujemnego wyniku badania laboratoryjnego krwi będzie możliwe przemieszczenie trzody chlewnej do ubojni.

Przemieszczenie trzody chlewnej musi nastąpić w ciągu 7 dni od pobrania próbek krwi do ubojni (po uzyskaniu ujemnego wyniku), która posiada pozwolenie na skup z obszaru objętej ograniczeniami III (czerwonej strefy ASF).

W Powiatowym  Inspektoracie Weterynarii w Rawiczu należy złożyć wniosek  o pozwolenie na przemieszczenie i analizę ryzyka oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 10 zł za wydanie decyzji. Należy również spełnić wszystkie wymogi bioasekuracji.

Informacje dla pozostałych miejscowości z Gminy Miejska Górka (tych, które nie zostały ujęte w Rozporządzeniu Wojewody).  Pozostałe miejscowości znalazły się tylko na obszarze objętym ograniczeniami III co wynika z Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1268 z dnia 29 lipca 2021 r.

Co należy zrobić aby móc przemieścić trzodę chlewną z gospodarstwa do ubojni w przypadku tych miejscowości? (nie ma bezwzględnego 30 dniowego zakazu przemieszczania trzody chlewnej):

1.      Co najmniej 14 dni przed planowanym przemieszczeniem złożyć wniosek o pozwolenie na przemieszczenie i analizę ryzyka oraz wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł za wydanie decyzji,

2.      Należy spełnić wymogi bioasekuracji,

3.      W ciągu 7 dni od pobrania próbek krwi musi nastąpić przemieszczenie  trzody chlewnej do ubojni ( po uzyskaniu ujemnego wyniku), która posiada pozwolenie na ubój trzody z obszaru objętego ograniczeniami III (czerwonej) ASF.

 

Informacje dodatkowe:

·         Opłatę skarbową za wydanie decyzji, wniosku i zaświadczeń należy uiścić na konto: PKO Bank Polski S.A. 20 1020 4027 0000 1602 1525 1668

·         Od momentu wejścia w strefę obostrzeń I,II,III termin zgłaszania zdarzeń do ARiMR wynosi 2 dni

·         Do dnia 31.10.2021 r. należy wdrożyć w gospodarstwach „Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa” i zgłosić się (odpowiednio wcześniej) w PIW w Rawiczu w celu umówienia kontroli by go zatwierdzić. Gospodarstwa, które nie wdrożą „Planu bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa” od 1 listopada 2021 r. nie będą miały wydawanej zgody na przemieszczenie świń poza strefę.

·         Każdy z rolników znajdujących się w strefie będzie miał przeprowadzone przez Inspektorat Weterynaryjny 2 kontrole w roku.

Informacje zawarte w artykule zostały skonsultowane z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii - Inspekcją Weterynaryjną.