Opublikowano 18 lipca 2019

Remont budynku szkolnego w Konarach

Remont budynku szkolnego w Konarach - zdjęcie

Na początku lipca ruszyły prace związane z przebudową budynku szkolnego w Konarach. Obiekt pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, wpisany jest do rejestru zabytków. Do tej pory mieściła się w nim szkolna biblioteka, wcześniej sale lekcyjne.

Remont rozpoczęto od wymiany dachu i przemurowania kominów. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nowych elementów konstrukcyjnych dachu, nowego pokrycia z dachówki oraz orynnowanie.

Mimo, że budynek ma już sto lat konstrukcja dachu zachowała się w bardzo dobrym stanie i zostanie tylko zakonserwowana preparatem grzybobójczym.

Aktualnie wewnątrz obiektu trwają prace rozbiórkowe – rozbierane są podłogi, piece kaflowe, ściany działowe. Wkrótce rozpoczną się działania związane z dociepleniem budynku. Remont przewiduje też m.in.: wymianę okien i drzwi, podłóg, renowację schodów wewnętrznych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej oraz kotłowni gazowej.

Po przebudowie w budynku mieścić się będą trzy klasy lekcyjne (jedna na parterze i dwie na piętrze), powstanie nowy węzeł sanitarny  oraz pokój nauczycielski. Oprócz tego wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych.

Wykonawcą prac jest Jarosław Busz Zakład Budowlany ELIOS II z Kuczyny w gminie Krobia. Realizacja projektu ma nastąpić wraz z końcem maja 2020 r.

Koszt całego zadania to kwota 900 tys. zł. Wartość dofinansowania wyniesie: 500 tys. zł.