Opublikowano 13 listopada 2020

Nowa droga w Kołaczkowicach

Nowa droga w Kołaczkowicach - zdjęcie

Trwa budowa kolejnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Tym razem jest to droga w Kołaczkowicach. Przebudowywany jest odcinek o długości 520 m. 90 m wykonane zostanie z kostki brukowej, pozostała część z kruszywa kamiennego.

Wykonawcą robót jest firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Krobi, która wykona tę inwestycję za 163.190,96 zł. Betonowa kostka brukowa została zakupiona przez Gminę Miejska Górka.

Zadanie dofinansowane jest z dotacji pochodzącej z budżetu Województwa Wielkopolskiego.