Opublikowano 27 sierpnia 2020

Kampania społeczna - "Sadza płonie. Czad zabija". Żyj"

Kampania społeczna -

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną 
„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” , która jest kontynuacją kampanii społecznych:

„Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”.

Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania, dlaczego przewody kominowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem powinny spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w przepisach techniczno-budowlanych przywołanych w każdej kolejnej Ustawie Prawo Budowlane oraz w przedmiotowych normach budowlanych dotyczących przewodów kominowych i wentylacji.

Przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku, aby mogły być bezpieczne w użytkowaniu powinny się cechować spełnieniem wymagań dotyczących:

ogniotrwałości, nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej biorąc pod uwagę także przewody kominowe wentylacyjne, które w przypadku pożaru w lokalu posłużą do ujścia toksycznych produktów spalania o wysokiej temperaturze,
drożności,
prawidłowości przebiegu,
wielkości przekroju przewodów kominowych względem ich przeznaczenia,
grubości przegród,
kształtu i wymiarów,
stanu powierzchni przewodów kominowych,
odporności na destrukcyjne oddziaływanie produktów spalania w przypadku przewodów dymowych i spalinowych,
szczelności przewodów kominowych pod kątem ich przeznaczenia,
wyposażenia otworów wycierowych i rewizyjnych,
wlotów do przewodów kominowych i ich usytuowania w lokalach lub domach,
wylotów przewodów kominowych ponad dachem łącznie z ich usytuowaniem względem ewentualnych nadbudówek i spadzistych połaci dachowych,
efektywnej wysokości,
prawidłowości ciągu,
usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (przewody dymowe – co najmniej raz na 3 miesiące, przewody spalinowe – co najmniej raz na 6 miesięcy, przewody wentylacyjne – co najmniej raz w rok),
warunków eksploatacyjnych, w tym realizacji dopływu powietrza zewnętrznego do lokali/domów, w celu zapewnienia w nich wymaganej wymiany powietrza ze względów bytowych oraz w celu zachowania prawidłowego ciągu kominowego z otworów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej i ewentualnych palenisk urządzeń grzewczych pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, jeżeli znajdują się w lokalu lub domu.
Utrzymanie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) w należytym stanie technicznym, aby bezpiecznie i skutecznie spełniały swoją funkcje wymaga dużego zaangażowania i ścisłej współpracy między Właścicielami budynków a kominiarzami wykonującymi na rzecz Właścicieli budynków usługi kominiarskie.  

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi, które zapewnią profesjonalną współpracę z Właścicielami budynków.
Prezes Zarządu Głównego
Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy
Wiesław Zabawa