Opublikowano 26 lipca 2019

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach zakończona

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach zakończona - zdjęcie

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Kołaczkowicach. Prace trwały ponad rok. W ramach zadania wybudowano 1,7 km sieci grawitacyjnej, 2,8 km sieci ciśnieniowej, 2 przepompownie ścieków, 4,6 km sieci wodociągowej oraz odtworzono nawierzchnie na drogach. Dodatkowo przy drogach gminnych obustronnie wymieniono krawężnik. Wartość zadania to 3,4 mln zł.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą robót była firma EKO-KAN-GAZ z miejscowości Karski koło Ostrowa Wielkopolskiego.