jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 18 kwietnia 2023

Usuwanie azbestu: nabór wniosków

Usuwanie azbestu: nabór wniosków - zdjęcie

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miejska Górka" informujemy, że 18 kwietnia 2023 roku rozpoczyna się procedura naboru wniosków na sfinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejska Górka.

W ramach zadania Gmina pokyje koszty związane z odbiorem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Miejska Górka na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą uprawnionym do odbioru tego typu odpadów.

Zainteresowane osoby mogą złożyć wniosek w terminie od 18.04.2023 roku do 27.04.2023 roku w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce, pokój nr 15 lub drogą elektroniczną przez ePUAP.

Szczegółowe informacje można również uzyskać pod nr telefonu 65 322 64 66 w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.