jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 20 września 2022

.

. - zdjęcie

 

Logo

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.316.848,74 zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na termomodernizację 2 budynków Zespołu Szkół w Miejskiej Górce. Łączny koszt szacowany jest na kwotę 7.471.776,21 złZakres prac obejmuje m.in.: kompleksową modernizację systemu grzewczego, ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu oraz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dla sal lekcyjnych, pokoju nauczycieli oraz sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED, oczyszczenie, odtłuszczenie i zabezpieczenie farbami antykorozyjnymi elementów stalowych zewnętrznych budynku (słupy podtrzymujące zadaszenie wejść, balustrady, uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami, elementy stalowe daszków nad wejściem) oraz przebudowę elementów ogrodzenia przylegającego do budynku.

Wymienione prace dotyczą obu budynków, mieszczących się przy ul. Konopnickiej 3 i Konopnickiej 14.

Przetarg na to zadanie zostanie ogłoszony w ciągu 3 miesięcy. Zakończenie inwestycji musi nastąpić w przyszłym roku.