jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 14 września 2022

Przebudowa i remont drogi gminnej w Konarach zakończona

Przebudowa i remont drogi gminnej w Konarach zakończona - zdjęcie

Z końcem czerwca zakończono przebudowę wraz z remontem drogi gminnej w Konarach. Jest to odcinek o łącznej długości 1456 m, prowadzący od świetlicy wiejskiej w kierunku Ostrobudek do granicy naszej gminy. Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. zo.o. z siedzibą w Pruszkowie.

W ramach zadania:

- poszerzono drogę do min. 5 metrów,

- wykonano nową nawierzchnię asfaltową,

- na przebudowanym odcinku wybudowano nowy chodnik,

- wybudowano wyspę dzielącą jezdnię wraz z odgięciem toru jazdy, która ma na celu wymuszenie zwolnienia prędkości przy wjeździe do Konar od strony Ostrobudek,

- wykonano przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym.

Łączny koszt inwestycji wyniósł: 1 mln 966 tys. zł, z czego 70% pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.