jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 15 marca 2021

XXV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XXV Sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

11 marca odbyła się druga w tym roku, a XXV w tej kadencji sesja miejskogóreckich radnych. Trwająca od marca ubiegłego roku epidemia koronawirusa wpłynęła na sposób jej organizacji. Po raz kolejny sesja odbyła się w hali widowiskowo-sportowej, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego i odpowiedniego dystansu.

Podczas sesji burmistrz złożył informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował o aktualnych i planowanych inwestycjach, które dotyczą m.in.: budowy kanalizacji sanitarnej  w Gostkowie i Rozstępniewie, przygotowania projektu kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Dłoń wraz z siecią wodociągową, czy złożenia wniosku na budowę kanalizacji we wsi Roszkówko. Aktualnie trwają zaawansowane prace przy budowie świetlić wiejskich w Gostkowie i Dąbrowie oraz prace związane z opracowywaniem projektu na budowę placu zabaw w Miejskiej Górce.

Burmistrz poinformował również o powstaniu niepublicznego żłobka na ulicy Paderewskiego w Miejskiej Górce. Następnie złożył informację o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach.

Po jego wystąpieniu głos zabrał Artur Jankowski, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce, który przedstawił sprawozdanie z jego działalności.

Następnie radni podjęli uchwały dotyczące: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Dąbrocznia, obręb Miejska Górka oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Gostkowo. Do obu tych uchwał wpłynęły uwagi, które przed ich podjęciem, zostały jednogłośnie odrzucone przez radnych.

Kolejne uchwały dotyczyły: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejska Górka na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miejska Górka, nadania statutów jednostek pomocniczych Gminy Miejska Górka oraz rozpatrzenia czterech petycji – które zostały odrzucone przez radnych.

Radni uchwalili również wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Jednorazowa kwota wyniesie 100 zł.

Po dwugodzinnych obradach przewodniczący zakończyły XXV Sesję Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.