jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 02 sierpnia 2021

XXIX sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce

XXIX sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce - zdjęcie

W czwartek 29 lipca br. w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyła się XXIX sesja Rady Miejskiej w Miejskiej Górce. Podczas obrad burmistrz Karol Skrzypczak omówił wszystkie projekty uchwał oraz złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Przedstawił również informacje dotyczące m.in.: zrealizowanych i bieżących zadań inwestycyjnych dotyczących – rozbudowy ul. Hubala w Miejskiej Górce, powstania nowych świetlić wiejskich w Dąbrowie i Gostkowie, trwających prac związanych z przebudową drogi na ul. Dworcowej,  czy realizacji kolejnego zadania, które wkrótce się rozpocznie – czyli budowy brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w Sobiałkowie oraz przebudowy i budowy sieci wodociągowej na tzw. „Zapłociu”.

Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:

·         zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,

·         zwolnienia dyrektora szkoły z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami,

·         przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miejska Górka.

Podczas sesji burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Goliński wręczyli podziękowanie z okazji zakończenia pracy zawodowej - sumiennej, profesjonalnej i odpowiedzialnej służby - Kierownikowi Rewiru Dzielnicowych w Miejskiej Górce Sylwestrowi Sarbinowskiemu.

O godz. 13:50 przewodniczący zamknął obrady XXIX sesji Rady Miejskiej w Miejskiej Górce.