Opublikowano 26 maja 2020

XVIII Sesja Rady Miejskiej w nadzwyczajnych okolicznościach

XVIII Sesja Rady Miejskiej w nadzwyczajnych okolicznościach - zdjęcie

XVIII Rady Miejskiej w Miejskiej Górce  odbyła się w niecodziennych okolicznościach - epidemia wymogła zmiany w organizacji posiedzenia, które odbyło się w czwartek, 21 maja 2020 r .

W celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego wszystkim jej uczestnikom po raz pierwszy w historii miejskogóreckiego samorządu sesja rady odbyła się w hali widowiskowo-sportowej w Miejskiej Górce.

Choć same obrady sesji i sposób głosowania zostały przeprowadzona w sposób tradycyjny – ze względu na epidemię koronawirusa zachowane zostały szczególne wymogi bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem sesji sala została zdezynfekowana, a radni usadzeni tak, aby zachować od siebie dwumetrowy odstęp. W celu dodatkowej ochrony obecni założone mieli maseczki oraz rękawiczki.

W sesji wzięli udział: radni, burmistrz Karol Skrzypczak, sekretarz Joanna Pląskowska, naczelnik Wydziału Komunalnego Jacek Stróżyk, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce – Artur Jankowski, pracownik urzędu oraz osoba transmitująca sesję. W trakcie obrad burmistrz omówił projekty uchwał oraz przedstawił informacje związane z działalnością międzysesyjną. Epidemia koronawirusa wprowadziła wiele obostrzeń - wymusiła zmianę sposobu funkcjonowania urzędu, a także zaprzestanie wszystkich prowadzonych inwestycji. Burmistrz poinformował też o ilości osób przebywających od początku trwania pandemii na kwarantannie, o braku osób zarażonych wirusem oraz przeprowadzonych testach na obecność koronawirusa wśród lekarzy i pracowników obu miejskogóreckich przychodni. U wszystkich osób wynik okazał się negatywny. Po wystąpieniu burmistrza sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejskiej Górce za rok 2019 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawił jego kierownik – Artur Jankowski.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020,

b. przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejska Górka”,

c. uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejska Górka na rok 2020”,

d. przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejska Górka na lata 2019-2022”,

e. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kołaczkowice, Gmina Miejska Górka,

f. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości,

g. przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejska Górka z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za 2019 rok,

h. przystąpienia Gminy Miejska Górka do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej w Kobylnicy,

i. odwołania przedstawiciela Gminy Miejska Górka do zgromadzenia Związku Międzygminnego „Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart” w Nieparcie,

j. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miejska Górka do zgromadzenia Związku Międzygminnego „Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo – Niepart” w Nieparcie.

Sesja poprowadzona została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej – Zdzisława Golińskiego.