Opublikowano 05 lutego 2019

Wystąpiły chóry i zespoły śpiewacze

Wystąpiły chóry i zespoły śpiewacze - zdjęcie

W niedzielne popołudnie sala widowiskowa zapełniła się publicznością i wykonawcami. W gronie przybyłych gości znaleźli się między innymi burmistrz Karol Skrzypczak z małżonką, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Barbara Szewczyk oraz radne Maria Janiak i Barbara Walkowiak.
Zebranych powitał dyrektor OKSiAL, Marek Stach. – Organizacja takiego przeglądu jest możliwa ze względu na rozwój ruchu śpiewaczego w miejskogóreckiej gminie. W ostatnich latach powstało kilka zespołów, które nawiązują do lokalnych tradycji śpiewaczych i kontynuują działalność grup funkcjonujących w minionych latach. Nasze zespoły występują często poza granicami gminy, mają w swoim dorobku także występy zagraniczne – podkreślił dyrektor. – Przegląd daje wszystkim podmiotom artystycznym możliwość spotkania się na jednej imprezie i stwarza okazję do integracji oraz wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że ruch śpiewaczy na obszarze naszej gminy będzie się dalej rozwijał – dodał M. Stach
Zespoły uczestniczące w przeglądzie zaprezentowały się w zróżnicowanym repertuarze. Posłuchać można było kolęd, pastorałek, pieśni chóralnych i piosenek biesiadnych. Imprezę zainaugurował występujący gościnnie chór żeński CANTILENA z Włoszakowic, pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek.
Później na scenie pojawiły się zespoły śpiewacze GÓRECZANKI i WŁOŚCIANIE, których instruktorem muzycznym jest Arkadiusz Stasiak oraz POD KLONEM z akompaniatorem Mieczysławem Pietryką.
W ostatniej części wystąpiły chóry - HALINA pod dyrygenturą Przemysława Klimy i METRUM ze Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce, prowadzony przez Katarzynę Maciejak oraz Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego, którego dyrygentem jest Jowita Augustyniak.
Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe grawertony, które wręczali burmistrz Karol Skrzypczak, wiceprzewodnicząca Barbara Szewczyk i dyrektor Marek Stach.