jakość powietrza dofinansowanie fundusz
Opublikowano 22 kwietnia 2021

Urząd otwarty dla petentów!

Urząd otwarty dla petentów! - zdjęcie

Urząd Miejski w Miejskiej Górce wraca do standardowego trybu pracy i zostaje otwarty dla wszystkich petentów. Możliwe jest już osobiste stawiennictwo oraz załatwianie spraw w poszczególnych wydziałach.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego prosimy, aby każda osoba wchodząca do urzędu miała na sobie maskę oraz rękawiczki.

Prosimy też o zachowanie bezpiecznego dystansu od innych osób. Ponadto informujemy, że na korytarzu urzędu w dalszym ciągu znajduje się aparat telefoniczny z wykazem numerów telefonów do pracowników merytorycznych – jeżeli nie chcesz wchodzić na teren urzędu, zadzwoń, a pracownik podejdzie do Ciebie.

Jednocześnie apelujemy, aby w czasie panującej epidemii wszelkie możliwe sprawy w dalszym ciągu załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie (e-mail: urzad@miejska-gorka.pl, skrytka ePUAP: /urzadmg/skrytka).

Niezmiennie, istnieje również możliwość złożenia pisma/wniosku do specjalnie przygotowanej skrzynki pocztowej, znajdującej się po prawej stronie drzwi wejściowych do Urzędu Miejskiego. Można do niej wrzucać wnioski (wyjątek: wniosek o dowód osobisty składamy OSOBIŚCIE) pisma, podania i inne dokumenty. Korespondencja będzie rejestrowana. Każdy dokument, w celu zabezpieczenia, należy umieścić w kopercie.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem urzędu uzyskać można pod numerem telefonu: 65 54 74 507 (sekretariat urzędu).