Opublikowano 11 marca 2019

Sprawdź jakość powietrza w Miejskiej Górce

Sprawdź jakość powietrza w Miejskiej Górce - zdjęcie

Od 7 lutego br. na budynku miejskogóreckiego Urzędu jest zamontowany przenośny czujnik monitorujący stan jakości powietrza.

Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych  PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego).

Czujnik co jakiś czas będzie montowany w różnych miejscach aby sprawdzić stan powietrza w naszej Gminie. Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujnika, pragnie by miał on również działanie prewencyjne, zapobiegające spalaniu odpadów w piecach i kotłach c.o

Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działania jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu.

Wyniki można oglądać na stronie internetowej Gminy Miejska Górka w ruchomej zakładce po prawej stronie "Sprawdz jakość powietrza", klikając na baner, bądź korzystając z aplikacji na telefon komórkowy.

Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie mogą zainstalować aplikację Syngeos. Dla systemów na android można ją pobrać ze sklepu google playa. Aplikację mogą również pobrać użytkownicy IOS.

 

---------------->>>>  "SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA" <<<<----------------