Opublikowano 16 lipca 2019

Projekt - "Zakładam firmę z dotacją"

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie oraz Jan Guss GWARANCJA Biuro Cunsultingowo-Handlowe w Poznaniu realizują Projekt ZAKŁADAM FIRMĘ Z DOTACJĄ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

KWOTA DOTACJI: 23 000 zł
WSPARCIE POMOSTOWE: 1300 zł/m-c

CEL PROJEKTU:
utworzenie nowych, trwałych przedsiębiorstw powstałych dzięki zaktywizowaniu 45 osób w wieku od 30 lat, zamieszkujących na terenie województwa wielkopolskiego (powiat leszczyński – gminy: Leszno, Krzemieniewo - gmina wiejska, Lipno - gmina wiejska, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa - gmina wiejska, Wijewo - gmina wiejska, Włoszakowice - gmina wiejska, powiat rawicki – gminy: Rawicz, Bojanowo, Jutrosin, Miejska Górka, Pakosław – gmina wiejska, powiat gostyński: Gostyń, Krobia, Borek Wielkopolski, Pępowo – gmina wiejska, Piaski – gmina wiejska, Pogorzela, Poniec, powiat kościański: Kościan, Kościan – gmina wiejska, Czempiń, Krzywiń, Śmigiel i powiat wolsztyński: Wolsztyn, Przemęt – gmina wiejska, Siedlec – gmina wiejska), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie niższe niż podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa), bezrobotnych, biernych zawodowo.

Dzięki przeszkoleniu z zakresu zakładania własnej firmy zostanie udzielonych 36 dotacji bezzwrotnych i wsparcie pomostowe dla 36 firm.

W ramach projektu OFERUJEMY:
* doradztwo zawodowe i psychologiczne - wrzesień 2019
* szkolenie ABC przedsiębiorczości - październik 2019
* wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 000 zł - grudzień 2019
* wsparcie pomostowe 1300 zł/m-c - od grudnia 2019
* pomoc szkoleniowo-doradczą - od listopada 2020


KONTAKT DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE:
Biuro Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie
ul. 55 Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno
tel. 65 529 56 56
mail: leszno@riph.pl