Opublikowano 12 kwietnia 2019

Pierwsze spotkanie sołtysów kadencji 2019 - 2024

Pierwsze spotkanie sołtysów kadencji 2019 - 2024 - zdjęcie

W czwartek 11 kwietnia br. w sali narad Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze spotkanie z nowo wybranymi sołtysami – gospodarzami wsi z terenu naszej gminy. W spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza Miejskiej Górki, Karola Skrzypczaka wzięli też udział Zastępca Burmistrza – Adam Bandura, Sekretarz Gminy – Joanna Pląskowska oraz naczelnicy wydziałów inwestycyjnego- Piotr Poprawa oraz komunalnego – Jacek Stróżyk.

Było to spotkanie typowo organizacyjne, podczas którego sołtysi mogli wzajemnie się poznać, przedstawić swoje pomysły oraz oczekiwania, dotyczące rozwoju i poprawy jakości życia swoich mieszkańców.

Burmistrz podkreślił, że każde wybory sołeckie niosą ze sobą nowe oczekiwania, a praca sołtysów nie jest łatwym obowiązkiem. Życzył wszystkim, aby nie brakowało im sił, empatii oraz cierpliwości, a przede wszystkim, by wykonywana przez nich praca na rzecz lokalnej społeczności dawała im radość i zadowolenie z pełnionego mandatu społecznego.

Przypomnijmy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów zmiany sołtysów nastąpiły w sześciu miejskogóreckich wsiach: Sobiałkowie, Zakrzewie, Gostkowie, Dłoni, Kołaczkowicach i Konarach.