Opublikowano 03 kwietnia 2019

PODSUMOWANIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

PODSUMOWANIE WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH - zdjęcie

W dniach od 18 lutego do 29 marca br. we wszystkich sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których wybrano sołtysów oraz rady sołeckie.

DOTYCHCZASOWI SOŁTYSI:

Mieszkańcy Dąbrowy, Piasków, Woszczkowa, Niemarzyna, Oczkowic, Topólki, Karolinek, Rzyczkowa, Roszkowa, Roszkówka, Rozstępniewa i Rady Osiedla Miejskiej Górki zdecydowali, że  ich dotychczasowi sołtysi będą pełnić swoje funkcje przez kolejną kadencję.

NOWI SOŁTYSI:

W wyniku przeprowadzonych wyborów zmiany sołtysów nastąpiły w sześciu miejskogóreckich wsiach: Sobiałkowie, Zakrzewie, Gostkowie, Dłoni, Kołaczkowicach i Konarach.

PRZEWAGA KOBIET:

W obecnej kadencji większą ilość składu stanowią kobiety – sołtyskami zostało 10 pań, funkcję sołtysów pełni 8 panów.

FREKWENCJA:

Najwyższa frekwencja była we wsi Roszkówko, gdzie w zebraniu uczestniczyło 34% mieszkańców sołectwa, najniższa – 3 % - podczas wyborów Rady Osiedla Miejska Górka.

Największe ilość zgłoszonych kandydatów na sołtysów nastąpiła podczas wyborów w Sobiałkowie (zgłoszono 3 kandydatów) oraz Gostkowie (zgłoszono 3 kandydatów).

Poniżej prezentujemy Państwu listę sołtysów nowej kadencji 2019 – 2023.

Dąbrowa – DANUTA SKUPIN

Dłoń – LUCYNA MAĆKOWIAK

Gostkowo – JUSTYNA ANDRZEJEWSKA

Karolinki – MARIAN PIEPRZYK

Kołaczkowice – ANTONI MIKOŁAJCZAK

Konary – ANDRZEJ ANTKOWIAK

Niemarzyn – JANINA KRYŚ

Oczkowice – JOANNA KEMPA

Piaski – Zalesie – TERESA SKRZYPCZAK

Roszkowo – MIROSŁAW ŚMIERZCHAŁA

Roszkówko – MARCIN STACHOWIAK

Rozstępniewo – ROMAN JASZCZAK

Rzyczkowo – PIOTR HĄDZLIK

Sobiałkowo – BEATA SZWARC

Topólka – MONIKA SZYDŁOWSKA

Woszczkowo – MARIA FÓRMANOWSKA

Zakrzewo – ELŻBIETA KACZMAREK

Osiedle Miejska Górka – MARIAN RAPIOR