Opublikowano 18 października 2018

Ostatnia sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji

Ostatnia sesja Rady Miejskiej obecnej kadencji - zdjęcie

W sali Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej odbyła się ostatnia, XXXVII sesja Rady Miejskiej tej kadencji.  Za współpracę dziękowali radnym burmistrz Karol Skrzypczak oraz przewodniczący Zdzisław Goliński.

W trakcie sesji radni podjęli uchwały w sprawie:

-  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejska Górka na lata 2018 - 2024,

-  zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Dąbrocznia, obręb Miejska Górka,

- trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Miejskiej Górce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu osobom zmarłym oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Burmistrz, Karol Skrzypczak poinformował radnych o aktualnie realizowanych oraz zakończonych inwestycjach – m.in.: hali widowiskowo-sportowej, która zostanie oddana do użytku na końcu października, ścieżce rowerowej Miejska Górka – Rawicz, budowie dróg śladowych czy o znalezieniu się naszej gminy w 50-siątce najlepszych gmin w Polsce, ogłoszonym przez ranking dziennika „Rzeczpospolita”.

Sesja zakończyła się wręczeniem podziękowań dla radnych oraz sołtysów.