Opublikowano 11 marca 2020

Nowy harmonogram dyżurów aptek w Powiecie Rawickim

Przedstawiamy Państwu rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego oraz harmonogram dostępności świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy (pełniony od godziny 22.00 do 7.30) w Powiecie Rawickim od dnia 23.03.2020 r.

Rozkład godzin pracy aptek na terenie Powiatu Rawickiego - pobierz

Dyżury aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy - pobierz