Opublikowano 06 grudnia 2018

Nowa droga śladowa w Konarach

Nowa droga śladowa w Konarach - zdjęcie

Trwa budowa kolejnej drogi śladowej w Konarach. Nowy odcinek o długości 365 metrów jest odgałęzieniem istniejącej już drogi śladowej, która biegnie na tyłach szkoły podstawowej.

Wybudowana droga składa się z „dwóch śladów”, czyli dwóch rzędów betonowych płyt, ułożonych od siebie w odległości jednego metra. Długość pojedynczej płyty wynosi: 120 cm, szerokość: 80 cm, a grubość 16 cm. Płyty połączone są ze sobą na tzw. „zamek”, który zabezpiecza je przed zjawiskiem „klawiszowania”, czyli wypiętrzania się w czasie jazdy. Przestrzeń pomiędzy płytami (w środku i po bokach) wypełniona zostanie kruszywem kamiennym. Wykonawcą prac jest firma „Murarstwo – Usługi” Romana Gryczki z Konar.